Obnovené bohoslužby

Doporučujeme

Vzhledem k vývoji a rozhodnutí vlády ČR jsou od 16.5.2020 obnovené bohoslužby v červeném kostele církve adventistu sedmého dne v Liberci. V měsíci Květen a červen budou bohoslužby zkrácené. Začátek je od 10:00 hod. společnou sobotní školou a navazující úvahou. 

Zrušené však zůstávají stále prohlídky kostela i s vyhlídkou na okolí.

Pozvánka k prohlídce kostela

Doporučujeme

Historie Červeného kostela na Perštýně – kostela sv. Vincence z Pauly

            Novorománský kostel nezvyklého vzhledu, připomínající porýnské románské kostely, postavený z neomítnutých červených cihel a pískovcových stavebních prvků, byl vystavěn v letech 1884–1887. Architekti R. Jordan a J. Schmalzhofer z Vídně. Postavil jej místní stavitel F. Schloz. Společně realizovali desítky sakrálních staveb po celé monarchii. Nekolik kostelů ve Vídni, ale např. také kostel sv. Josefa ve Svitavách a kostel Panny Marie ve slovinském městě Mariboru.

 

110 let libereckého sboru

Doporučujeme

Čas plyne jako voda, jak v životě lidí, tak v životě sboru.

 

Slavnostní bohoslužba při 110 výročí založení sboru CASD v Liberci.

Sobota 14.10.2017  od 9:30 hod.  /  odpoledne od 14:00 hod.

Host – Mikuláš Pavlík, předseda ČSU