Diakonie

Doporučujeme

V sobotu 24.2.2018 bude společné okrskové diakonské shromáždění.

Dopolední úvahou nám všem poslouží br.Hrdinka

Pracovní setkání všech zájemců o diakonii bude odpoledne od 14:00 hod.

10 dnů modliteb

Doporučujeme

„Protože máme mocného Velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme.“        

                                                                                                                             Žd 4,14

Ve dnech 10. až 20. ledna 2018 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého na téma: „Náš Velekněz“.

Pro společné modlitební setkání na toto téma je každý vítán ve středu 17.1.2018 od 17:00 hod. Místo bude upřesněno v kalendáři tohoto webu.

110 let libereckého sboru

Doporučujeme

Čas plyne jako voda, jak v životě lidí, tak v životě sboru.

 

Slavnostní bohoslužba při 110 výročí založení sboru CASD v Liberci.

Sobota 14.10.2017  od 9:30 hod.  /  odpoledne od 14:00 hod.

Host – Mikuláš Pavlík, předseda ČSU