Sobotní program – 23.3.2019

Doporučujeme

 

V sobotu 23.3.2019 od 9:30 hod. budeme probírat v sobotní škole úkol z knihy Zjevení 17 kapitolu pod názvem:

                                       „Soud nad Babylonem „.

Od 11.00 hod. nám bude úvahou sloužit  br. Jan Brodský.

Srdečně je každý zván 

 

Samuel Vaněk

Doporučujeme

Je to rok a čtyři měsíce, kdy vážně onemocněl náš bratr a kazatel, který působil dlouhá léta v našem libereckém sboru – Samuel Vaněk. V sobotu 6.10.2019 ve 21 hodin dokončil svůj život, který, dokud to ještě bylo možné, odevzdal do Božích rukou. 

Rozloučení se Samuelem bylo v neděli 14.10.2018 ve 13:00 hod. v obřadní síni ve Frýdlantě nad Ostravicí 

Jeho manželka Petra Vám za sebe, svou rodinu i Samueolovi rodiče děkuje za podporu a modlitby, které jste jim mnozi až doposud poskytovali.

Kéž je Bůh posiluje v tento čas. 

 

Parte

110 let libereckého sboru

Doporučujeme

Čas plyne jako voda, jak v životě lidí, tak v životě sboru.

 

Slavnostní bohoslužba při 110 výročí založení sboru CASD v Liberci.

Sobota 14.10.2017  od 9:30 hod.  /  odpoledne od 14:00 hod.

Host – Mikuláš Pavlík, předseda ČSU